Kontaktai

UAB „Marino grupė“
Adresas: S.Nėries g. 6, Klaipėda 92228,
Lietuva

Įmonės kodas 304570698

AB SEB bankas; Banko kodas 70440
A/S LT 777 044 060 008 168 052

Administracijos vadovė
Tel/Nr.:+370 612 10955
El.paštas: info@marinoprojects.com

Personalo vadovė:
Tel.Nr.: +370 675 19837
El.paštas: personalas@marinoprojects.com